Etusivu
Ajankohtaista
Säännöt
Hallitus
Jäsentiedotteet
Kokouspöytäkirjat
Vieraskirja
Liity jäseneksi
Kuvia


 


Trast-Isopere sukuseura ry Jäsentiedote 1/2007  
28.2.2007 

Ensimmäinen toimintavuosi on käynnistynyt.

Vuojoen Kartano 9.7.2006
Olit mukana viime heinäkuun helteisenä sunnuntaina Juho Fredrik Justiinanpoika Trast-Isoperen ja Vilhelmiina Juhontytär Iso-Peren os. Mäkelä jälkeläisten ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa. Tilaisuuden aikaansaajina ja puuhanaisina olivat Marja-Terttu Salo ja Anja Pere. Siitä heille lämpimät kiitokset. Suvun jäseniä perheineen oli mukana noin 50 henkilöä. Vuojoen Kartanon herkullisen aterian päätteeksi pidettiin kokous.

Sukuseuran perustamiskokous
Marja-Terttu Salo avasi perustamiskokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Hän toimi kokouksen puheenjohtajana. Sihteeriksi valittiin Satu Linnainmaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Linnainmaa ja Tuula Lautakari.

Päätettiin perustaa Trast-Isopere sukuseura ry ja rekisteröidä se.

Sukuseuran eli yhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäseniensä keskuudessa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
● järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita yhdistyksen toimintaan liittyviä tilaisuuksia
● keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
● selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
● harjoittamalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
● pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Hyväksyttiin yhdistykselle säännöt yhdistysrekisterin mallisääntöä nro 1 mukaillen.

Hallitus koostuu eri sukuhaarojen edustajista. Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Pere, sihteeriksi Satu Linnainmaa, rahastonhoitajaksi Paula Vaimala-Marttinen, jäseniksi Eeva-Maija Alvio-Bedretdin ja Liisa Haapala. Fanni Isoperen (Jasu) sukuhaarasta ei vielä voitu valita jäsentä, koska perustamiskokouksessa ei ollut läsnä yhtään sukuhaaraan kuuluvaa edustajaa.
Tilintarkastajaksi valittiin Matti Linnainmaa ja varatilintarkastajaksi Tuula Lautakari.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Luottamushenkilöt edustavat sukuhaaroja seuraavasti:
● Juho Isoperen (Pere) sukuhaarasta on Pentti Pere
● Ida Isoperen (Vaimala) sukuhaarasta ovat Eeva-Maija Alvio-Bedretdin, Matti Linnainmaa, Satu Linnainmaa ja Paula Vaimala-Marttinen
● Hilda Isoperen (Koskinen) sukuhaarasta ovat Liisa Haapala ja Tuula Lautakari.

Kokoontumisista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamalla osoitteella.

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Trast-Isopere sukuseura ry, kotikuntana Eurajoki, on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 1.11.2006. Rekisterinumero on 195096. Mikäli haluat lisätietoja, löydät ne kevään aikana perustettavilta sukuseuran kotisivuilta.

Sukuseuran hallitus on kokoontunut Porissa kaksi kertaa (10.8.2006 ja 25.2.2007). Läsnä molemmilla kerroilla olivat kaikki perustamiskokouksessa valitut hallituksen jäsenet.

Tähän mennessä on käsitelty seuraavia asioita:
● Varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Haapala.
● Tarkastettiin perustamiskokouksen pöytäkirja.
● Sukuseuran sääntöjä täydennettiin yhdistysrekisterin vaatimalla tavalla.
● Jäsenrekisteriä pitää rahastonhoitaja. Rekisteritietoina ainakin nimi, syntymäaika, osoite ja yhteystiedot.
● Sukuseuran tili avataan Nordeaan. Tilin käyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja sihteerillä. Tili liitetään molempien henkilökohtaiseen verkkopankkiin.
● Sukuseuran kotisivut laatii Pentti Pere.
● Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
● Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka toinen vuosi touko-syyskuussa, jolloin tarkastetaan kahden vuoden tilit.
● Päätettiin pitää ylimääräinen vuosikokous 2007 kesällä.
● Päätettiin myös muistaa jäsenten merkkipäiviä.
● Jäsenmaksu vuodelle 2007.


Jäsenrekisteri ja sukupuun täydennys
Tämä kirje on postitettu vain niille 28 henkilölle, jotka 9.7. Vuojoen Kartanossa kirjoittivat nimensä ja yhteystietonsa jäsenrekisteripaperiin.
Tulevia sukupolvia ajatellen olisi hyvä saada mahdollisimman moni Juho Justiinanpojan ja Vilhelmiina Juhontyttären jälkeläisistä mukaan toimintaan ja jäsenrekisteriin. Erityisen tärkeä on nuorten ja lasten mukaan tuleminen. Rahastonhoitajana ja jäsenrekisteriä pitävänä toivon saavani nimi-, syntymäaika-, osoite- ja yhteystietoja muiltakin sukuun kuuluvilta. Laita sana sukuhaarassasi kiertämään! Osoitteenmuutoksesta pyydän ilmoittamaan allekirjoittaneelle. Yhteystiedot ovat kirjeen liitteenä.
Satu Linnainmaa kerää, tutkii ja ylläpitää varsinaista sukupuutamme. Näissä merkeissä ota yhteys Satuun, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä. Yhteystiedot ovat kirjeen liitteenä.


www.trast-isopere.com tulee olemaan sukuseuramme kotisivujen osoite. Pentti Peren laatimat ja ylläpitämät sivut ilmestyvät kevään aikana. Sivuilla tulee mm. olemaan sukuseurasta tietoa, ajankohtaissivu, keskustelupalsta. Pentin yhteystiedot ovat kirjeen liitteenä.


Jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Ensimmäistä vuosikokousta ei ole vielä pidetty eikä jäsenmaksun suuruutta voitu vahvistaa. Kustannuksia on kuitenkin kertynyt sukuseuran rekisteröinnistä ja postituskuluista.
Tämän johdosta hallitus esittää tälle vuodelle maksun suuruudeksi 10 euroa aikuiselta (puoliso on maksusta vapaa) ja alle 18-vuotiaalta lapselta 1 euro/lapsi, jonka voi maksaa samalla viitenumero- tilisiirrolla. Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni suorittaisi jäsenmaksun ennen vuosikokousta.
Oheisena esitäytetty tilisiirtolomake. Maksun yhteydessä on tärkeä ilmoittaa viitenumero. Uudet jäsenet saavat oman viitenumeronsa rahastonhoitajalta. Yhteystiedot ovat kirjeen liitteenä.


Ylimääräinen vuosikokous 29.7.2007 Eurajoella
Eurajoen kristillinen opisto (entinen Lavilan kartano) toivottaa sukuseuran jäsenet sunnuntaina 29.7.2007 lämpimästi tervetulleiksi pitämään kokousta juhlasalissaan.
Opiston keittiö valmistaa herkullisen pitopöydän. Lisäksi opistolla on mahdollisuus yöpyä. Majoituksen hinta 2 hh on 25 euroa/hlö/yö ja 1 hh 35 euroa/hlö. Aamiaisen hinta on 5,50 euroa.
Suunnitelmissa on opistolta käsin yhdessä kiertää tutustumassa esivanhempiemme
asuinseutuihin. Tulevaa kotiseuturetkeä koskevia toivomuksia ja ehdotuksia vastaanottavat ohjelmatoimikuntaan lupautuneet:
Marja-Terttu Salo, puh. 09-6987 125, 040-5278 489
Anja Pere, puh. 040-5452 581, anja.pere@saunalahti.fi


Helsingissä 28.2.2007

Trast-Isopere sukuseura ry
Hallitus

psta Paula Vaimala-Marttinen

Liitteenä luottamushenkilöiden yhteystiedot

Luottamushenkilöiden yhteystiedot:

Puheenjohtaja: Pentti Pere, pentti.pere@dnainternet.net
puh. 050-591 3062, Iso-Perentie 14, 27100 Eurajoki

Varapuheenjohtaja: Liisa Haapala, 02-821 0050, 040-831 3371, Lahdenkatu 4, 28200 Rauma

Sihteeri: Satu Linnainmaa, teemutessa@jippii.fi
puh. 044-3123 666, Jauhiaisentie 9 F 18, 28200 Pori

Rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri: Paula Vaimala-Marttinen, paula.vaimala@elisanet.fi
09-3211 595, 0400-887 352, Purjetie 7 a 330, 00960 Helsinki

Jäsen: Eeva-Maija Alvio-Bedretdin, eeva-maija.alvio@hotmail.com
puh. 040-736 4194, 02-646 3582, Kaukomaantie 10, 28330 Pori

Tilintarkastaja: Matti Linnainmaa, mammu@kolumbus.fi puh.050-1240, Itäpuisto 12 A, 28100 Pori

Varatilintarkastaja: Tuula Lautakari, Kallioniementie 38, 26410 Kaaro